Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1141/2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene Număr celex: 32014R1141

În vigoare de la 24.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 224,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Curţii de Conturi,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 29 septembrie 2014.

întrucât:

(1) Articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană ("TUE") şi articolul 12 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("Carta") prevăd că partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei politice europene şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor Uniunii.

(2) Articolele 11 şi 12 din Cartă prevăd că dreptul la libertatea de asociere la toate nivelurile, de exemplu în domeniile politic şi civic, precum şi dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere, sunt drepturi fundamentale ale oricărui cetăţean al Uniunii.

(3) Cetăţenii europeni ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza aceste drepturi de a participa pe deplin la viaţa democratică a Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...