Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1135/2014 privind autorizarea unei menţiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1135

În vigoare de la 28.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă cu menţiuni autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să trimită cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea Rank Nutrition Ltd, prezentată în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i s-a solicitat să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate privind "Creşterea nivelului de folaţi la mame prin suplimentarea cu acid folic şi reducerea riscului de apariţie a defectelor de tub neural." (Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00265)(1). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Suplimentarea cu acid folic creşte nivelul de folaţi din globulele roşii la mame. Un nivel scăzut de folaţi din globulele roşii la mame reprezintă un factor de risc privind apariţia defectelor tubului neural la fătul aflat în dezvoltare".

(1) EFSA Journal 2013; 11 (7): 3328.

(6) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de către Comisie şi de către statele membre la 26 iulie 2013, că s-a stabilit o legătură cauză-efect între creşterea nivelului de folaţi la mame prin suplimentarea cu acid folic şi reducerea riscului de apariţie a defectelor de tub neural. Prin urmare, menţiunea de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui inclusă în lista cu menţiuni autorizate a Uniunii.

(7) Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz care este favorabil autorizării unei menţiuni de sănătate trebuie să includă anumite informaţii. Prin urmare, informaţiile respective ar trebui să fie indicate în anexa la prezentul regulament în ceea ce priveşte menţiunea autorizată şi să includă, după caz, formularea revizuită a menţiunii, condiţiile specifice de utilizare a menţiunii, precum şi, dacă este cazul, condiţiile sau restricţiile de utilizare a produsului alimentar şi/sau o indicaţie sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi cu avizul autorităţii.

(8) Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este de a se asigura că menţiunile de sănătate sunt veridice, clare, fiabile şi utile pentru consumatori şi că formularea şi prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, atunci când formularea menţiunilor are acelaşi înţeles pentru consumatori cu cel al unei menţiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează aceeaşi relaţie între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenţii acestuia şi sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul aceloraşi condiţii de utilizare indicate în anexa la prezentul regulament.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...