Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 814/2000 privind acţiunile de informare cu privire la politica agricolă comună Număr celex: 32000R0814

În vigoare de la 20.04.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz emis pe 17 martie 2000 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Întrucât:

(1) Articolele 32 - 38 din tratat prevăd aplicarea unei politici agricole comune.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanţarea politicii agricole comune prevede că măsurile destinate furnizării de informaţii privind politica agricolă comună urmează să fie finanţate de secţiunea Garantare a FEOGA.

(3) Ar trebui menţinute principalele aspecte practice ale politicii actuale de informare în cadrul politicii agricole comune (PAC).

(4) În conformitate cu articolul 22 alineatul 1 din Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977, aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, executarea creditelor bugetare pentru acţiuni comunitare necesită adoptarea în prealabil a unui act de bază. Potrivit Acordului interinstituţional din 13 octombrie 1998 privind bazele legale ale bugetului şi execuţia acestuia, este necesar, de asemenea, un act de bază pentru măsurile cuprinse în prezentul regulament.

(5) Politica agricolă comună este deseori înţeleasă greşit datorită unui deficit de informaţii. Singura modalitate de a corecta această situaţie este prin intermediul unei strategii de comunicare şi informare coerentă, obiectivă şi globală.

(6) Problemele referitoare la politica agricolă comună şi la evoluţia acesteia ar trebui explicate atât agricultorilor, cât şi celorlalte părţi direct interesate, precum şi publicului larg din interiorul şi din afara Comunităţii. Aplicarea adecvată a PAC depinde în mare parte de explicaţiile date tuturor actorilor implicaţi şi necesită integrarea acţiunilor de informare, care sunt considerate elemente de gestionare a acestei politici.

(7) Ar trebui definite acţiunile prioritare pe care le poate susţine Comunitatea.

(8) Organizaţiile care îi reprezintă pe cei activi în agricultură şi în zonele rurale, în special organizaţiile de agricultori, asociaţiile consumatorilor şi asociaţiile de protecţie a mediului, sunt indispensabile pentru informarea membrilor lor cu privire la politica agricolă comună şi transmiterea la Comisie a avizelor părţilor interesate, în general, şi a agricultorilor, în special.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...