Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 60/2014 (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea motocicletelor şi a mopedelor (cu două roţi) în ceea ce priveşte comenzile acţionate de conducător, inclusiv identificarea comenzilor, a martorilor şi a indicatoarelor Număr celex: 42014X1015(01)

În vigoare de la 15.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la seria 00 de amendamente - Data intrării în vigoare: 3 noiembrie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică categoriilor de vehicule L1 şi L3 (1) în ceea ce priveşte comenzile acţionate de conducătorul vehiculului.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2 - www. unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

Prezentul regulament specifică cerinţele privind amplasarea, identificarea, iluminarea şi acţionarea comenzilor, a martorilor şi a indicatoarelor instalate pe mopede şi pe motociclete.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce priveşte comenzile acţionate de conducător, atunci când astfel de comenzi sunt prezente, şi identificarea lor;

2.2. "tip de vehicul" înseamnă o categorie de autovehicule care nu prezintă diferenţe de dispunere care pot afecta funcţia sau poziţia comenzilor acţionate de conducător;

2.3. "vehicul" înseamnă o motocicletă cu două roţi sau un moped cu două roţi, astfel cum sunt definite la punctul 2.1.1 sau la punctul 2.1.3 din Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3) (1);

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2 - www. unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

2.4. "comandă" înseamnă orice parte a vehiculului sau un element acţionat direct de conducător care provoacă o modificare a stării sau a funcţionării vehiculului sau a uneia dintre componentele sale;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...