Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 99/2014 (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea surselor de lumină cu descărcare în gaz destinate utilizării în lămpi cu descărcare în gaz omologate pentru vehicule motorizate Număr celex: 42014X0930(02)

În vigoare de la 30.09.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 9 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică surselor de lumină cu descărcare în gaz indicate în anexa 1 şi destinate utilizării în lămpi cu descărcare în gaz omologate pentru vehicule motorizate.

2. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

2.1. Definiţii

2.1.1. Termenul "categorie" este utilizat în prezentul regulament pentru a descrie diferitele proiectări de bază ale surselor de lumină cu descărcare în gaz standardizate. Fiecare categorie are o denumire specifică, de exemplu: "D2S".

2.1.2. "Sursele de lumină cu descărcare în gaz de diferite tipuri" (1) sunt surse de lumină cu descărcare în gaz din aceeaşi categorie care diferă în ceea ce priveşte aspecte esenţiale, precum:

(1) Un bec galben selectiv sau un bec exterior galben selectiv suplimentar al cărui unic scop este modificarea culorii, dar nu şi a celorlalte caracteristici ale unei surse luminoase cu descărcare în gaz care emite lumină albă, nu constituie o modificare a tipului de sursă de lumină cu descărcare în gaz.

2.1.2.1. denumirea sau marca comercială; aceasta înseamnă că:

(a) sursele de lumină cu descărcare în gaz care poartă aceeaşi marcă sau denumire comercială, dar sunt fabricate de producători diferiţi, sunt considerate a fi de tipuri diferite;

(b) sursele de lumină cu descărcare în gaz fabricate de acelaşi producător care diferă doar prin marca sau denumirea comercială pot fi considerate a fi de acelaşi tip;

2.1.2.2. Proiectarea becului şi/sau a soclului, în măsura în care aceste diferenţe afectează rezultatele optice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...