Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 7/2014 (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de poziţie faţă şi spate, a lămpilor de stop şi a lămpilor de gabarit pentru autovehicule (cu excepţia motocicletelor) şi a remorcilor acestora
Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului
regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la
adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Număr celex: 42014X0930(01)

În vigoare de la 30.09.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 23 la seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

lămpilor de poziţie faţă şi spate şi lămpilor de stop pentru vehicule din categoriile L, M, N, O şi T (1); precum şi

(1) Astfel cum este definit în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2.

lămpilor de gabarit pentru vehicule din categoriile M, N, O şi T.

1. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament,

1.1. "lampă de poziţie faţă" înseamnă lampa care indică prezenţa şi lăţimea vehiculului văzut din faţă;

1.2. "lampă de poziţie spate" înseamnă lampa care indică prezenţa şi lăţimea vehiculului văzut din spate;

1.3. "lampă de stop" înseamnă lampa care indică altor participanţi la trafic care se găsesc în spatele vehiculului că şoferul acestuia întrebuinţează frâna de serviciu. Lămpile de stop pot fi activate prin aplicarea unui temporizator sau a unui dispozitiv similar;

1.4. "lampă de gabarit" înseamnă lampa instalată aproape de marginile exterioare extreme ale vehiculului şi cât mai aproape de partea superioară a acestuia şi destinată să indice în mod clar lăţimea totală a vehiculului. În cazul anumitor autovehicule şi remorci, această lampă este concepută ca o completare a lămpilor de poziţie ale vehiculului, atrăgând în mod special atenţia asupra gabaritului său;

1.5. definiţiile termenilor: Definiţiile din Regulamentul nr. 48 şi din seria de modificări ale acestuia intrate în vigoare la data formulării cererii pentru omologarea de tip se aplică şi prezentului regulament;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...