Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 83/2002 privind asigurarea de viaţă Număr celex: 32002L0083

În vigoare de la 19.12.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) şi articolul 55,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 15 martie 2001, Poziţia comună a Consiliului din 27 mai 2002 şi Decizia Parlamentului European din 25 septembrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Prima directivă 79/267/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare directă de viaţă, (2) a doua Directivă 90/619/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind asigurarea directă de viaţă, de stabilire a dispoziţiilor destinate să faciliteze exercitarea eficientă a libertăţii de a presta servicii şi de modificare a Directivei 79/267/CEE (3) şi a Directivei 92/96/CEE a Consiliului din 10 noiembrie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind asigurarea directă de viaţă şi de modificare a Directivelor 79/267/CEE şi 90/619/CEE (a treia directivă privind asigurarea de viaţă) (4) au fost modificate substanţial de mai multe ori. Deoarece urmează a fi aduse şi alte modificări, directivele trebuie elaborate din nou, în scopul asigurării clarităţii.

(2) Directivă modificată ultima dată de Directiva 2002/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(3) Directivă modificată de Directiva 92/96/CEE.

(4) Directivă modificată de Directiva 2000/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2) Pentru a facilita iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare de viaţă este esenţială eliminarea anumitor divergenţe care există între legislaţiile interne în materie de supraveghere. Pentru a realiza acest obiectiv şi, în acelaşi timp, pentru a asigura protecţia adecvată pentru asiguraţi şi beneficiari în toate statele membre, trebuie coordonate dispoziţiile referitoare la garanţiile financiare solicitate de întreprinderile de asigurare de viaţă.

(3) Este necesar să se finalizeze realizarea pieţei interne a asigurărilor directe de viaţă, atât din punctul de vedere al libertăţii de stabilire, cât şi din punctul de vedere al libertăţii de a presta servicii în statele membre, pentru a facilita acoperirea de către întreprinderile de asigurare cu sediul social în Comunitate a angajamentelor luate în cadrul Comunităţii şi pentru a permite asiguraţilor să aibă acces nu numai la întreprinderile stabilite în ţările lor, ci şi la întreprinderile care au sediul social în Comunitate şi sunt stabilite în alte state membre.

(4) În conformitate cu tratatul, se interzice orice discriminare cu privire la libertatea de a presta servicii pe baza faptului că o întreprindere nu este stabilită în statul membru în care sunt prestate serviciile. Această interdicţie se aplică şi în cazul serviciilor prestate de oricare alte unităţi comunitare, fie că este vorba despre sediul social al unei întreprinderi sau despre o agenţie sau o sucursală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...