Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2000 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă [a şaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] Număr celex: 32000L0054

În vigoare de la 17.10.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 137 alineatul (2) al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 13 iunie 2000 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 iulie 2000.

întrucât:

(1) Directiva 90/679/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă [a şaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] a fost modificată substanţial de mai multe ori(2); se recomandă, în consecinţă, din raţiuni de claritate şi raţionalitate, codificarea Directivei 90/679/CEE.

(2) Vezi anexa VIII partea A.

(2) Respectarea prescripţiilor minimale destinate să garanteze un nivel mai bun de securitate şi de sănătate în ceea ce priveşte protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în timpul serviciului constituie un imperativ pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

(3) Prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privitor la punerea în aplicare a măsurilor de promovare a ameliorării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; în consecinţă, prevederile directivei în cauză se aplică în totalitate în domeniul expunerii lucrătorilor la agenţi biologici, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai stricte sau speciale din prezenta directivă.

(4) O cunoaştere mai precisă a riscurilor implicate de o expunere la agenţi biologici în timpul lucrului se poate obţine prin întocmirea de liste.

(5) Lista şi clasificarea agenţilor biologici trebuie examinate şi revizuite în mod regulat pe baza noilor date ştiinţifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...