Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 939/2014 de punere în aplicare de stabilire a certificatelor menţionate la articolele 5 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă Număr celex: 32014R0939

În vigoare de la 03.09.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă, în special articolul 19,

întrucât:

(1) Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 ar trebui stabilite două certificate.

(2) Regatului Unit şi Irlandei li se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 şi, prin urmare, şi prezentul regulament.

(3) Danemarcei nu i se aplică Regulamentul (UE) nr. 606/2013 şi nici prezentul regulament.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă instituit prin Regulamentul (UE) nr. 606/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menţionat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul I specificat în anexa I.

(2) Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a certificatului menţionat la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 este formularul II specificat în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 ianuarie 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...