Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 541/2014 privind măsuri legate de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (BCE/2014/34) Număr celex: 32014D0034

În vigoare de la 29.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuţă şi articolul 34.1 a doua liniuţă,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului,

având în vedere Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot desfăşura operaţiuni de creditare cu instituţiile de credit şi cu alţi participanţi pe piaţă pe baza unor garanţii corespunzătoare.

(2) La 5 iunie 2014, în urmărirea mandatului său de stabilitate a preţurilor, Consiliul guvernatorilor a decis să introducă măsuri de îmbunătăţire a funcţionării mecanismului de transmitere al politicii monetare prin sprijinirea creditării acordate economiei reale. O măsură specifică anunţată de Consiliul guvernatorilor în raport cu acest obiectiv a fost decizia sa de a desfăşura o serie de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing operation - TLTRO) pe o perioadă de doi ani. În desfăşurarea TLTRO, Consiliul guvernatorilor urmăreşte să sprijine creditarea bancară acordată sectorului privat nefinanciar, respectiv gospodăriile populaţiei şi societăţile nefinanciare, în statele membre a căror monedă este euro. Această măsură nu intenţionează să acopere creditele pentru locuinţe acordate gospodăriilor populaţiei. Creditarea eligibilă acordată sectorului privat nefinanciar în contextul acestei măsuri exclude astfel creditele pentru locuinţe acordate gospodăriilor populaţiei.

(3) Pentru a facilita participarea instituţiilor care, din motive organizatorice, se împrumută de la Eurosistem prin utilizarea unei structuri de grup, se preconizează că participarea la TLTRO va fi posibilă pe bază de grup atunci când există o bază instituţională pentru tratamentul de grup. Participarea pe bază de grup se va desfăşura printr-un anumit membru al grupului şi în confomitate cu condiţiile stabilite. De asemenea, pentru a se aborda chestiunile referitoare la distribuţia lichidităţii intragrup, se asigură că, în cazul grupurilor care sunt înfiinţate pe baza legăturilor strânse dintre membri, toţi membrii grupului vor trebui să confirme în mod oficial în scris participarea acestora la grup.

(4) Participanţii la TLTRO vor face obiectul limitelor de creditare. Aceştia vor avea dreptul la o alocare iniţială de creditare pentru cele două TLTRO efectuate în septembrie şi decembrie 2014. Suma care poate fi împrumutată pe baza acestei alocări iniţiale va fi determinată pe baza soldului total de credite eligibile acordate sectorului privat nefinanciar al unui participant la 30 aprilie 2014. Indiferent dacă au participat la TLTRO efectuate în 2014, participanţii vor avea dreptul la alocări suplimentare de creditare pentru următoarele şase TLTRO efectuate în 2015 şi 2016. Sumele care pot fi împrumutate pe baza acestor alocări suplimentare se vor determina pe baza valorii creditării nete eligibile acordate sectorului privat nefinanciar a unui participant, calculată în conformitate cu criteriile stabilite într-o perioadă de timp determinată, care depăşeşte un anumit prag. La stabilirea pragului aplicabil, Consiliul guvernatorilor urmăreşte să echilibreze necesitatea de a menţine natura specifică a măsurii cu scopul de a facilita o participare suficientă la aceste operaţiuni pentru a crea un impact semnificativ asupra mecanismului de transmitere al politicii monetare.

(5) Cu începere la 24 de luni după fiecare TLTRO, participanţii vor avea posibilitatea de a rambursa sumele alocate în conformitate cu procedurile stabilite.

(6) Obiectivele TLTRO sunt întărite printr-o cerinţă de rambursare anticipată obligatorie în septembrie 2016 în cazul în care creditarea netă eligibilă a participantului care s-a împrumutat în cadrul TLTRO, calculată în conformitate cu criteriile stabilite pe o perioadă de timp determinată, este sub pragul aplicabil.

(7) Instituţiile care doresc să participe la TLTRO vor face obiectul anumitor cerinţe de raportare. Datele raportate vor fi utilizate pentru a determina alocările iniţiale şi suplimentare de creditare, pentru calcularea pragului aplicabil, pentru calcularea oricăror rambursări anticipate obligatorii şi pentru monitorizarea impactului TLTRO. De asemenea, se preconizează că BCN care primesc datele raportate pot să le comunice în cadrul Eurosistemului, în măsura şi la nivelul necesar pentru punerea corespunzătoare în aplicare, precum şi pentru analiza eficacităţii cadrului TLTRO. Pentru validarea corespunzătoare a datelor furnizate, datele statistice colectate pot fi puse în comun în cadrul Eurosistemului.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...