Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 540/2014 de punere în aplicare de stabilire a datei de la care Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) îşi începe activitatea în cea de a şaisprezecea regiune Număr celex: 32014D0540

În vigoare de la 29.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS), în special articolul 48 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2013/493/UE a Comisiei, cea de a şaisprezecea regiune în care colectarea şi transmiterea datelor către Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) ar trebui să înceapă în cazul tuturor cererilor cuprinde Albania, Bosnia şi Herţegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo(*), Muntenegru, Serbia şi Turcia.

(*) Această desemnare nu aduce atingere poziţiilor privind statutul şi este conformă RCSONU 1244/1999 şi Avizului CIJ privind declaraţia de independenţă a Kosovo.

(2) Statele membre au notificat Comisiei faptul că au luat măsurile tehnice şi juridice necesare pentru colectarea şi transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 în cazul tuturor cererilor din această regiune, inclusiv măsurile privind colectarea şi/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

(3) Condiţia prevăzută la articolul 48 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 fiind astfel îndeplinită, este necesar, prin urmare, să se stabilească data de începere a operaţiunilor VIS în cea de a şaisprezecea regiune.

(4) Având în vedere necesitatea stabilirii datei de începere a activităţii VIS în viitorul foarte apropiat, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Având în vedere faptul că Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se bazează pe acquis-ul Schengen, Danemarca, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, a decis să transpună Regulamentul (CE) nr. 767/2008 în legislaţia sa naţională. Prin urmare, Danemarca are obligaţia, în temeiul dreptului internaţional, de a pune în aplicare prezenta decizie.

(6) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului. Prin urmare, Regatul Unit nu are obligaţii în temeiul prezentei decizii şi nu face obiectul aplicării acesteia.

(7) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului. Prin urmare, Irlanda nu are obligaţii în temeiul prezentei decizii şi nu face obiectul aplicării acesteia.

(8) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul menţionat la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului.

(9) În ceea ce priveşte Elveţia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...