Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2002 privind comercializarea seminţelor de legume Număr celex: 32002L0055

În vigoare de la 20.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul prezentat la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

întrucât:

(1) Directiva 70/458/CEE a Consiliului din 29 septembrie 1970 privind comercializarea seminţelor de legume a fost modificată substanţial de mai multe ori(2). În scopul unei formulări clare şi sistematizate, se recomandă codificarea directivei menţionate anterior.

(2) A se vedea anexa VI partea A.

(2) Producţia de seminţe de legume ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Obţinerea de rezultate satisfăcătoare din cultivarea legumelor depinde, în mare măsură, de folosirea unor seminţe de calitate.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării legumelor pe teritoriul Comunităţii se va obţine prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate şi cât mai riguroase în ceea ce priveşte alegerea soiurilor admise pentru comercializare.

(5) Este necesar să se realizeze un catalog comun al soiurilor şi speciilor de legume. Acest catalog se va stabili doar pe baza cataloagelor naţionale.

(6) Toate statele membre trebuie să şi stabilească unul sau mai multe cataloage naţionale cuprinzând soiurile admise pe teritoriul lor, în vederea certificării, controlului şi comercializării.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...