Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2002 privind comercializarea seminţelor de sfeclă Număr celex: 32002L0054

În vigoare de la 20.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz prezentat la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

întrucât:

(1) Directiva 66/400/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr a fost modificată substanţial în mai multe rânduri(2). În scopul unei formulări clare şi sistematizate, se recomandă codificarea directivei menţionate anterior.

(2) A se vedea anexa V partea A.

(2) Producţia de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, denumite în continuare "sfeclă", ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Obţinerea de rezultate satisfăcătoare din cultivarea sfeclei depinde, în mare măsură, de folosirea unor seminţe de calitate.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării sfeclei pe teritoriul Comunităţii se va obţine prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate şi cât mai riguroase în ceea ce priveşte alegerea soiurilor admise pentru comercializare. În acest sens, Directiva 2002/53/CE prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor şi speciilor de plante agricole.

(5) Se recomandă stabilirea, de către Comunitate, a unui sistem de certificare unificat, pe baza experienţelor acumulate în urma aplicării sistemelor statelor membre şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În cadrul consolidării pieţei interne, se recomandă ca sistemul comunitar să se poată aplica atât producţiei în vederea comercializării, cât şi comercializării pe teritoriul Comunităţii, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care ar putea împiedica libera circulaţie a seminţelor pe teritoriul Comunităţii.

(6) În general, seminţele de sfeclă trebuie să se poată comercializa decât în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost oficial examinate şi certificate ca seminţe de bază sau seminţe certificate. Alegerea termenilor de "seminţe de bază" şi "seminţe certificate" este determinată de terminologia deja existentă. În anumite condiţii speciale, se pot comercializa şi seminţele selecţionate din generaţiile anterioare seminţelor de bază, precum şi seminţele brute.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...