Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 112/2014 - Dispoziţii uniforme referitoare la omologarea farurilor de autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă şi/sau module cu diode electroluminiscente (LED) Număr celex: 42014X0822(02)

În vigoare de la 22.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

A. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

DOMENIU DE APLICARE (1)

(1) Nicio prevedere din prezentul regulament nu împiedică o parte contractantă la acord, care aplică prezentul regulament, să interzică combinarea unui far care include un dispersor din material plastic, omologat prin aplicarea prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (lamelă) de curăţare a farurilor.

Prezentul regulament se aplică farurilor pentru vehiculele din categoriile L, M, N şi T (2).

(2) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2.

1. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

1.1. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (al unităţii) care transmite lumina prin suprafaţa iluminantă;

1.2. "acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafaţa exterioară a unui dispersor;

1.3. "faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care prezintă diferenţe esenţiale între ele, în special în privinţa următoarelor aspecte:

1.3.1. marca sau denumirea comercială;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...