Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 19/2014 - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de ceaţă faţă ale vehiculelor motorizate Număr celex: 42014X0822(01)

În vigoare de la 22.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 6 la seria 04 de amendamente - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

INTRODUCERE

Prezentul regulament (1) se aplică lămpilor de ceaţă faţă, care pot să încorporeze dispersoare din sticlă sau din material plastic. Regulamentul cuprinde două clase distincte.

(1) Nimic din conţinutul prezentului regulament nu împiedică o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unei lămpi de ceaţă faţă care încorporează un dispersor din material plastic omologat în temeiul prezentului regulament cu un echipament de curăţire mecanică a farurilor (cu ştergătoare).

Lampa de ceaţă faţă iniţială, aparţinând clasei "B" de la început, a fost actualizată pentru a include sistemul de coordonate unghiular cu modificarea valorilor pertinente în tabelul fotometric corespunzător. În această clasă pot fi incluse numai sursele de lumină specificate în Regulamentul nr. 37.

Clasa "F3" este destinată ameliorării performanţelor fotometrice. În special, au fost mărite lăţimea fasciculului luminos şi intensitatea luminoasă minimă sub linia H-H (punctul 6.4.3) şi a fost introdus controlul intensităţii luminoase maxime în prim-plan. Deasupra liniei H-H, intensitatea luminii difuze este redusă pentru a îmbunătăţi vizibilitatea. Suplimentar, această clasă poate să includă tipuri de fascicule adaptive ale căror performanţe variază în funcţie de condiţiile de vizibilitate.

Ca urmare a introducerii clasei "F3", au fost aduse cerinţelor următoarele modificări pentru a le face similare celor ale farurilor:

(a) valorile fotometrice sunt specificate ca intensităţi luminoase în sistem de coordonate unghiular;

(b) sursele de lumină pot fi selectate în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul nr. 37 (surse de lumină cu filament incandescent) şi cu cele din Regulamentul nr. 99 (surse de lumină cu descărcare în gaz). De asemenea, pot fi utilizate module cu diode emiţătoare de lumină (LED) şi sisteme de iluminat cu distribuţia luminii.

Definiţiile marginii de separaţie şi a gradientului.

Cerinţele fotometrice permit utilizarea de fascicule cu distribuţie asimetrică.

DOMENIUL DE APLICARE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...