Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1085/2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) Număr celex: 32006R1085

În vigoare de la 31.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 181a,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz din 6 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) În vederea îmbunătăţirii eficacităţii ajutorului extern al Comunităţii, s-a preconizat un nou cadru pentru programarea şi acordarea acestuia. Prezentul instrument constituie unul dintre instrumentele generale destinate susţinerii directe a politicilor europene în domeniul ajutorului extern.

(2) Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice stat european care respectă principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de drept, poate solicita să devină membru al Uniunii.

(3) Cererea de aderare a Republicii Turcia adresată Uniunii Europene a fost acceptată de Consiliul European reunit la Helsinki în 1999. Asistenţa de preaderare se acordă Republicii Turcia din 2002. La finalul reuniunii de la Bruxelles din 16 şi 17 decembrie 2004, Consiliul European a recomandat începerea negocierilor de aderare cu Turcia.

(4) Cu ocazia reuniunii de la Santa Maria de Feira din 20 iunie 2000, Consiliul European a subliniat faptul că ţările din Balcanii Occidentali sunt candidate potenţiale la aderarea la Uniunea Europeană.

(5) În cadrul reuniunii de la Salonic din 19 şi 20 iunie 2003, Consiliul European a reamintit concluziile sale de la Copenhaga (decembrie 2002) şi de la Bruxelles (martie 2003) şi şi-a reafirmat decizia de a susţine pe deplin şi în mod eficient perspectiva europeană a ţărilor din Balcanii Occidentali, care vor face parte integrantă din UE de îndată ce vor îndeplini criteriile stabilite.

(6) Consiliul European, reunit la Salonic în 2003, a subliniat, de asemenea, că procesul de stabilizare şi de asociere va constitui cadrul global al parcursului european al ţărilor din Balcanii Occidentali până la viitoarea aderare a acestora.

(7) În rezoluţia privind concluziile Consiliului European de la Salonic, Parlamentul European a recunoscut că fiecare dintre ţările din Balcanii Occidentali se apropia de momentul aderării dar, în acelaşi timp, a insistat asupra faptului că fiecare ţară va trebui evaluată în funcţie de realizările proprii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...