Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 531/2014 de punere în aplicare privind conformitatea standardelor europene EN 16433:2014 şi EN 16434:2014 şi a anumitor clauze din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 pentru storuri de interior cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea referinţelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0531

În vigoare de la 15.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligaţia de a introduce pe piaţă numai produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de risc reglementate de standardele naţionale relevante în cazul în care este conform cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standardele europene, ale căror referinţe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din directiva menţionată.

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt stabilite de organisme europene de standardizare pe baza unor mandate emise de Comisie.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, Comisia trebuie să publice referinţele standardelor respective.

(5) La 27 iulie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/477/UE. Decizia menţionată precizează că, pentru a reduce riscul de strangulare şi asfixiere internă, storurile de interior (şi articolele de acoperit ferestre prevăzute cu şnururi) trebuie să aibă o proiectare inerent sigură, iar şnurul (şnururile), lănţişorul (lănţişoarele), lănţişorul (lănţişoarele) cu bile accesibile, dacă există, să nu formeze bucle periculoase. În plus, dacă proiectarea produsului nu elimină riscul de formare a unei bucle periculoase, produsul trebuie prevăzut cu dispozitive de siguranţă adecvate, pentru a reduce la minimum riscul de strangulare. Dacă este (sunt) prezent (e), dispozitivul (dispozitivele) de siguranţă trebuie să fie rezistent (e) la manipularea de către copiii mici. În plus, din acestea nu trebuie să se desprindă componente mici care ar putea provoca asfixierea internă a copilului, nu trebuie să prezinte riscuri de vătămări corporale pentru copii, de exemplu legate de existenţa unor margini ascuţite, a unor părţi ieşite în afară, de pericolul de prindere a degetelor, trebuie supuse unor încercări de durabilitate sau la oboseală (uzură) şi trebuie să fie rezistente la uzura provocată de condiţiile atmosferice.

(6) La 4 septembrie 2012, Comisia a emis organizaţiilor europene de standardizare mandatul M/505 în vederea elaborării unor standarde europene care să abordeze anumite riscuri pe care le pot prezenta pentru copii storurile de interior, articolele de acoperit ferestre prevăzute cu şnururi şi dispozitivele de siguranţă.

(7) La 19 februarie 2014, Comitetul European de Standardizare a publicat pentru prima dată standardele europene EN 16433:2014 şi EN 16434:2014 şi standardul european revizuit EN 13120:2009+A1:2014 pentru storurile de interior ca răspuns la mandatul Comisiei.

(8) Standardele europene EN 16433 şi EN 16434 şi anumite clauze din standardul european EN 13120+A1 corespund mandatului M/505 şi respectă cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referinţele acestor standarde ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...