Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 23/2014 - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de mers înapoi şi de manevră ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora Număr celex: 42014X0808(01)

În vigoare de la 08.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 19 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

0. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

(a) lămpilor de mers înapoi pentru vehiculele din categoriile M, N, O şi T (1);

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(b) lămpilor de manevră pentru vehiculele din categoriile M şi N.

1. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

1.1. "lampă de mers înapoi" înseamnă lampa vehiculului proiectată pentru iluminarea drumului în spatele vehiculului şi pentru atenţionarea celorlalţi participanţi la trafic că vehiculul merge înapoi sau este pe punctul de a merge înapoi;

1.2. "lampă de manevră" înseamnă o lampă utilizată pentru iluminarea suplimentară laterală a vehiculului, care să asiste în timpul manevrelor lente.

1.3. Pentru prezentul regulament, se aplică definiţiile din Regulamentul nr. 48 şi din seriile de amendamente ale acestuia, în vigoare la data efectuării cererii pentru omologarea de tip;

1.4. "lămpi de mers înapoi/de manevră de diferite tipuri" înseamnă lămpile care prezintă diferenţe în următoarele aspecte esenţiale:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...