Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 67/2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0067

În vigoare de la 29.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

întrucât:

(1) Gazul natural (denumit în continuare "gaz") devine o componentă tot mai importantă a aprovizionării cu energie în Comunitate şi, astfel cum se prevede în Cartea verde intitulată "Spre o strategie europeană pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică", se estimează că Uniunea Europeană va deveni pe termen lung tot mai dependentă de importurile de gaz natural din surse din afara UE.

(2) În conformitate cu Directiva 98/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piaţa internă de gaz natural şi a Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de gaz natural şi de abrogare a Directivei 98/30/CE, piaţa comunitară a gazelor este în curs de liberalizare. Prin urmare, referitor la securitatea aprovizionării, orice dificultate care are ca efect reducerea aprovizionării cu gaz ar putea cauza perturbări grave ale activităţii economice comunitare; din acest motiv, există o nevoie crescândă de a asigura securitatea aprovizionării cu gaz.

(3) Realizarea pieţei interne de gaze necesită o abordare comună minimă cu privire la securitatea aprovizionării, în special printr-o politică transparentă şi nediscriminatorie privind securitatea aprovizionării, compatibilă cu cerinţele acestei pieţe, pentru a evita denaturările pieţei. Definirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor operatorilor de pe piaţă este, prin urmare, crucială în garantarea securităţii aprovizionării cu gaz şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

(4) Obligaţiile referitoare la securitatea aprovizionării impuse societăţilor comerciale nu trebuie să împiedice buna funcţionare a pieţei interne şi nu trebuie să impună sarcini excesive şi disproporţionate operatorilor de pe piaţa de gaz, inclusiv noilor intraţi pe piaţă şi operatorilor mici de pe piaţă.

(5) Având în vedere dezvoltarea pieţei de gaz în Comunitate, este importantă menţinerea securităţii aprovizionării cu gaz, în special cea referitoare la consumatorii casnici.

(6) Industria şi, după caz, statele membre dispun de o gamă largă de instrumente pentru respectarea obligaţiilor privind securitatea aprovizionării. Acordurile bilaterale între statele membre ar putea să reprezinte unul din mijloacele de a contribui la realizarea unor standarde minime de securitate a aprovizionării, acordând atenţia cuvenită tratatului şi legislaţiei secundare, în special articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2003/55/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...