Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/2002 privind comercializarea cartofilor de sămânţă Număr celex: 32002L0056

În vigoare de la 20.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz emis la 9 aprilie 2002 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

întrucât:

(1) Directiva 66/403/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea cartofilor de sămânţă a fost modificată substanţial de mai multe ori(2). În scopul unei formulări clare şi sistematizate, se recomandă codificarea directivei menţionate anterior.

(2) Vezi anexa VI partea A.

(2) Producţia de cartofi ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Obţinerea de rezultate satisfăcătoare din cultivarea cartofilor depinde în mare măsură de folosirea unor cartofi de sămânţă adecvaţi.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării cartofilor pe teritoriul Comunităţii se poate obţine prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate şi cât mai riguroase în ceea ce priveşte alegerea soiurilor admise pentru comercializare, în special referitoare la valoarea sanitară a acestora. În acest sens, Directiva 2002/53/CE a Consiliului prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor speciilor de plante agricole.

(5) Trebuie să stabilească un sistem de certificare unificat în interiorul Comunităţii, pe baza experienţelor dobândite în urma aplicării sistemelor statelor membre şi ale Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa. În cadrul consolidării pieţei interne, sistemul comunitar trebuie să se poată aplica producţiei în vederea comercializării şi comercializării pe teritoriul Comunităţii, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care să poată împiedica libera circulaţie a seminţelor pe teritoriul Comunităţii.

(6) Ca regulă generală, cartofii de sămânţă se pot comercializa numai în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost examinaţi şi certificaţi oficial ca material săditor de bază sau material săditor certificat. Alegerea termenilor tehnici de "material săditor de bază" şi "material săditor certificat" este determinată de terminologia deja existentă. În anumite condiţii speciale, se poate comercializa material săditor selecţionat din generaţiile anterioare materialului săditor de bază, precum şi material săditor brut.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...