Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 828/2014 privind cerinţele de furnizare a informaţiilor către consumatori cu privire la absenţa sau prezenţa în cantităţi reduse a glutenului în alimente (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0828

În vigoare de la 20.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în special articolul 36 alineatul (3) litera (d),

întrucât:

(1) Persoanele diagnosticate cu boala celiacă suferă de o intoleranţă permanentă la gluten. S-a stabilit ştiinţific că grâul (şi anume toate speciile de Triticum, cum ar fi grâul dur, alacul şi grâul khorasan), secara şi orzul sunt cereale care conţin gluten. Glutenul conţinut în aceste cereale poate determina efecte adverse asupra sănătăţii la persoanele cu intoleranţă la gluten şi, prin urmare, aceste persoane ar trebui să evite consumul lor.

(2) Informaţiile privind absenţa sau prezenţa în cantităţi reduse a glutenului în alimente ar trebui să ajute persoanele cu intoleranţă la gluten să identifice şi să aleagă un regim alimentar variat atunci când mănâncă acasă sau la restaurant.

(3) Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei stabileşte norme armonizate privind informaţiile oferite consumatorilor cu privire la absenţa ("fără gluten") sau prezenţa în cantităţi reduse ("cu conţinut foarte scăzut de gluten") a glutenului în produsele alimentare. Normele din regulamentul respectiv se bazează pe date ştiinţifice şi garantează faptul că consumatorii nu sunt induşi în eroare sau dezorientaţi de informaţiile furnizate pe criterii divergente cu privire la absenţa sau prezenţa în cantităţi reduse a glutenului în alimente.

(4) În contextul revizuirii legislaţiei privind produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale, Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului abrogă Regulamentul (CE) nr. 41/2009 la 20 iulie 2016. Ar trebui să se garanteze că, după acea dată, furnizarea de informaţii privind absenţa sau prezenţa în cantităţi reduse a glutenului în alimente continuă să se bazeze pe date ştiinţifice relevante şi nu sunt oferite pe criterii divergente care ar putea induce în eroare sau dezorienta consumatorii, în conformitate cu cerinţele prevăzute la articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Prin urmare, este necesară menţinerea în Uniune a unor condiţii uniforme pentru aplicarea acestor cerinţe în cazul informaţiilor referitoare la produsele alimentare furnizate de către operatorii din sectorul alimentar cu privire la absenţa sau prezenţa în cantităţi reduse a glutenului în alimente, iar aceste condiţii ar trebui să se întemeieze pe Regulamentul (CE) nr. 41/2009.

(5) Anumite alimente au fost produse, preparate şi/sau prelucrate în mod special pentru a reduce conţinutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conţin gluten sau pentru a substitui ingredientele care conţin gluten cu alte ingrediente care sunt în mod natural fără gluten. Alte alimente sunt produse în mod exclusiv din ingrediente care sunt în mod natural fără gluten.

(6) Eliminarea glutenului din cerealele care îl conţin prezintă dificultăţi tehnice şi constrângeri economice considerabile şi, prin urmare, fabricarea alimentelor care nu conţin deloc gluten atunci când se utilizează aceste cereale este dificilă. În consecinţă, numeroase produse alimentare de pe piaţă prelucrate în mod special pentru a reduce conţinutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conţin gluten pot conţine cantităţi reziduale de gluten.

(7) Majoritatea persoanelor cu intoleranţă la gluten pot include ovăzul în alimentaţia lor fără efecte adverse asupra sănătăţii acestora. Comunitatea ştiinţifică desfăşoară în prezent studii şi activităţi de cercetare cu privire la acest aspect. Cu toate acestea, una dintre principalele preocupări este contaminarea ovăzului cu grâu, secară sau orz, care se poate produce în cursul recoltării, transportării, depozitării şi prelucrării cerealelor. Prin urmare, riscul contaminării cu gluten a produselor care conţin ovăz ar trebui luat în considerare atunci când pe aceste produse alimentare sunt oferite informaţii relevante de către operatorii din sectorul alimentar.

(8) Unele persoane cu intoleranţă la gluten pot tolera cantităţi mici variabile de gluten în cadrul unor limite definite. Pentru a permite acestor persoane să găsească pe piaţă o diversitate de produse alimentare adaptate nevoilor şi nivelului lor de sensibilitate, ar trebui să fie disponibilă, în cadrul acestor limite, o gamă de produse care să prezinte diverse niveluri reduse de gluten. Cu toate acestea, este important ca diferitele produse să fie etichetate în mod corespunzător pentru a asigura utilizarea lor corectă de către persoanele cu intoleranţă la gluten, cu sprijinul campaniilor de informare susţinute în statele membre.

(9) Ar trebui să fie posibil ca un produs alimentar care este produs, preparat şi/sau prelucrat în mod special pentru a reduce conţinutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conţin gluten sau pentru a substitui ingrediente care conţin gluten cu alte ingrediente care sunt în mod natural fără gluten să poarte o menţiune care să indice fie absenţa ("fără gluten"), fie prezenţa în cantităţi reduse ("cu conţinut foarte scăzut de gluten") a glutenului în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament. Ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca respectivul produs să conţină o declaraţie care să informeze consumatorii că produsul este preparat în mod special pentru persoanele cu intoleranţă la gluten.

(10) Ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca un produs alimentar care conţine ingrediente care sunt în mod natural fără gluten să poarte o menţiune care să indice absenţa glutenului, în conformitate cu dispoziţiile din prezentul regulament şi cu condiţia ca condiţiile generale privind practicile corecte de informare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 să fie respectate. În special, informaţiile referitoare la produsul alimentar nu trebuie să inducă în eroare sugerând că produsul respectiv posedă caracteristici speciale când, de fapt, toate produsele alimentare similare posedă astfel de caracteristici.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...