Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 57/2002 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre Număr celex: 32002L0057

În vigoare de la 20.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz emis la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

întrucât:

(1) Directiva 69/208/CEE a Consiliului din 30 iunie 1969 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre a fost modificată substanţial în mai multe rânduri(2). În scopul unei formulări clare şi sistematizate, se recomandă codificarea directivei menţionate anterior.

(2) A se vedea anexa VI partea A.

(2) Producţia de plante oleaginoase şi pentru fibre ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Obţinerea de rezultate satisfăcătoare privind cultivarea plantelor oleaginoase şi pentru fibre depinde în mare măsură de folosirea unor seminţe de calitate.

(4) O productivitate mai mare în domeniul cultivării plantelor oleaginoase şi pentru fibre pe teritoriul Comunităţii se poate obţine prin aplicarea de către statele membre a unor norme unificate şi cât mai riguroase în ceea ce priveşte alegerea soiurilor admise pentru comercializare. În acest sens, Directiva 2002/53/CE a Consiliului prevede realizarea unui catalog comun al soiurilor speciilor de plante agricole.

(5) Se recomandă stabilirea, de către Comunitate, a unui sistem de certificare unificat, pe baza experienţelor acumulate în urma aplicării sistemelor statelor membre şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În cadrul consolidării pieţei interne, se recomandă ca sistemul comunitar să se poată aplica atât producţiei în vederea comercializării, cât şi comercializării pe teritoriul Comunităţii, fără ca statele membre să aibă posibilitatea unei derogări unilaterale care ar putea împiedica libera circulaţie a seminţelor pe teritoriul Comunităţii.

(6) Ca regulă generală, seminţele de plante oleaginoase şi pentru fibre trebuie să poată fi comercializate numai în cazul în care, în conformitate cu normele de certificare, au fost examinate şi certificate oficial ca seminţe de bază sau seminţe certificate sau, pentru anumite soiuri, examinate şi admise în mod oficial ca seminţe comerciale. Alegerea termenilor tehnici de "seminţe de bază"şi "seminţe certificate" se bazează pe terminologia internaţională deja existentă. În anumite condiţii speciale, seminţele selecţionate din generaţiile anterioare seminţelor de bază, precum şi seminţele brute, pot fi comercializate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...