Back

Comitetul Mixt

Decizia nr. 1/2014 în privinţa adoptării regulamentului de procedură al acestuia (2014/503/UE) Număr celex: 32014D0503

În vigoare de la 26.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMITETUL MIXT,

având în vedere Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene ("convenţia") a intrat în vigoare la 1 decembrie 2012.

(2) Articolul 3 alineatul (1) din convenţie a instituit un comitet mixt, în cadrul căruia trebuie să fie reprezentată fiecare parte contractantă.

(3) În temeiul articolului 3 alineatul (4) din convenţie, Comitetul mixt îşi adoptă propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului mixt al Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 mai 2014.

Pentru Comitetul mixt
Preşedintele
P.-J. LARRIEU

ANEXĂ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...