Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 37 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor cu filament destinate utilizării în cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora Număr celex: 42014X0718(02)

În vigoare de la 18.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare a prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situaţie TRANS/WP.29/343 al CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Supliment 42 la seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică lămpilor cu filament indicate în anexa 1 care sunt destinate utilizării în cazul lămpilor omologate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora.

2. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

2.1. Definiţii

2.1.1. Definiţia noţiunii de "categorie"

În sensul prezentului regulament, termenul "categorie" se utilizează pentru a descrie diferitele proiectări de bază ale lămpilor standard cu filament. Fiecare categorie are o denumire specifică, de exemplu: "H4", "P21W", "T4W", "PY21W" sau "RR10W".

2.1.2. Definiţia "tipului"

Lămpile cu filment de "tipuri" diferite (1) sunt lămpi cu filament care aparţin aceleiaşi categorii, dar care diferă în ceea ce priveşte aspecte esenţiale, precum:

(1) Un bec galben-selectiv sau un bec exterior suplimentar galben-selectiv, destinat exclusiv schimbării culorii, nu şi a altor caracteristici ale unei lămpi cu filament care emite o lumină albă, nu constituie o modificare a tipului de lampă cu filament.

2.1.2.1. marca sau denumirea comercială (lămpile cu filament care au aceeaşi marcă sau denumire comercială dar care sunt produse de producători diferiţi sunt considerate ca fiind de tipuri diferite. Lămpile cu filament produse de acelaşi producător şi care diferă doar prin marca sau denumirea comercială pot fi considerate ca aparţinând aceluiaşi tip);

2.1.2.2. proiectarea balonului şi/sau a soclului, în măsura în care aceste diferenţe afectează rezultatele optice;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...