Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 26/1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare Număr celex: 31998L0026

În vigoare de la 11.06.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Institutului Monetar European (1),

(1) Aviz emis la 21 noiembrie 1996.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social, hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189b din tratat,

(1) întrucât Raportul Lamfalussy din 1990 către guvernatorii băncilor centrale din Grupul celor Zece a demonstrat riscul sistemic major inerent sistemelor de plăţi care funcţionează pe baza mai multor tipuri legale de compensare a plăţilor, mai ales compensarea multilaterală; întrucât reducerea riscurilor juridice asociate participării la sistemele de decontare brută în timp real este de o importanţă capitală, dată fiind dezvoltarea continuă a acestor sisteme;

(2) întrucât este de cea mai mare importanţă reducerea riscurilor ce decurg din participarea la sistemele de decontare a titlurilor de valoare, mai ales în cazul în care există o legătură strânsă între aceste sisteme şi sistemele de plăţi;

(3) întrucât prezenta directivă are scopul de a contribui la funcţionarea eficientă şi rentabilă din punct de vedere al costului a plăţilor transfrontaliere şi a sistemului de decontare a titlurilor de valoare în Comunitate, ceea ce conferă o mai mare libertate circulaţiei capitalului în piaţa internă; întrucât prezenta directivă se înscrie pe linia progresului pentru finalizarea pieţei interne, în special în ceea ce priveşte libertatea de a furniza servicii şi liberalizarea circulaţiei capitalului, în vederea realizării Uniunii Economice şi Monetare;

(4) întrucât este de dorit ca legislaţia statelor membre să îşi propună o cât mai mare reducere a disfuncţionalităţilor sistemului cauzate de aplicarea procedurii de faliment unui participant la acel sistem;

(5) întrucât pe agenda Consiliului se află o propunere de directivă referitoare la reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit, înaintată în 1985 şi modificată pe 8 februarie 1988; întrucât Convenţia privind procedura de faliment, elaborată la 23 noiembrie 1995 la reuniunea statelor membre din cadrul Consiliului, exclude în mod explicit întreprinderile de asigurări, instituţiile de credit şi societăţile de investiţii;

(6) întrucât prezenta directivă vizează să acopere atât sistemele interne de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu titluri de valoare, cât şi cele transfrontaliere; întrucât directiva se aplică sistemelor comunitare şi garanţiilor suplimentare constituite de participanţi, comunitari sau dintr-o ţară terţă, legat de participarea la aceste sisteme;

(7) întrucât statele membre pot aplica dispoziţiile prezentei directive atât propriilor instituţii care participă în mod direct la sistemele dintr-o ţară terţă, cât şi garanţiilor suplimentare constituite în legătură cu participarea la aceste sisteme;

(8) întrucât statelor membre trebuie să li se permită să desemneze drept sistem reglementat prin prezenta directivă un sistem a cărui activitate principală o constituie decontarea titlurilor de valoare, chiar dacă sistemul se ocupă, într-o măsură limitată, şi de produse derivate de comerţ;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...