Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 131 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea autovehiculelor cu privire la sistemele avansate de frânare de urgenţă (AEBS) Număr celex: 42014X0719(01)

În vigoare de la 19.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 13 februarie 2014

Introducere (în scop informativ)

Intenţia prezentului regulament este de a stabili dispoziţii uniforme cu privire la sistemele avansate de frânare de urgenţă (AEBS - Advanced Emergency Braking System) instalate pe autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 şi N3 (1) folosite în principal în condiţii de autostradă.

(1) Astfel cum este definit în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2.

Deşi, în general, respectivele categorii de vehicule vor beneficia de echiparea cu un sistem avansat de frânare de urgenţă, există subgrupuri pentru care beneficiul este destul de incert, deoarece acestea sunt în principal utilizate în alte condiţii decât condiţiile de pe autostrăzi (de exemplu, autocare cu pasageri în picioare şi anume clasele I, II şi A (1)). Indiferent de beneficiu, există alte subgrupuri la care instalarea AEBS ar fi dificilă din punct de vedere tehnic (de exemplu, poziţia senzorului pe vehicule din categoria G şi pe vehiculele cu scop special etc.).

În plus, sistemele destinate vehiculelor care nu sunt echipate cu o suspensie pneumatică pe axa spate necesită ca integrarea tehnologiei avansate a senzorilor să ia în considerare variaţia unghiului de înclinare a vehiculului. Părţile contractante care doresc să aplice dispoziţiile prezentului regulament pentru aceste vehicule ar trebui să asigure un interval de timp adecvat în acest sens.

Sistemul trebuie să detecteze automat o posibilă coliziune frontală, să ofere conducătorului auto un avertisment şi să activeze sistemul de frânare al vehiculului pentru a încetini vehiculul cu scopul de a evita o coliziune sau de a micşora gravitatea unei coliziuni în cazul în care conducătorul auto nu răspunde la avertizare.

Sistemul funcţionează numai în situaţii de conducere în care frânarea ar evita un accident sau ar atenua gravitatea unui accident şi nu se activează în situaţii normale de conducere.

În cazul unei defecţiuni a sistemului, exploatarea în condiţii de siguranţă a vehiculului trebuie să nu fie pusă în pericol.

Sistemul trebuie să asigure cel puţin o avertizare tactilă sau acustică, care poate fi şi o încetinire bruscă, astfel încât un conducător auto neatent să fie informat cu privire la o situaţie critică.

În orice acţiune întreprinsă de către sistem (fazele de avertizare şi de frânare de urgenţă), conducătorul poate, în orice moment, printr-o acţiune conştientă, de exemplu printr-o acţiune de schimbare a direcţiei sau prin apăsarea bruscă a pedalei de acceleraţie, să preia controlul, dezactivând sistemul.

Regulamentul nu poate include toate condiţiile de trafic şi toate elementele de infrastructură în procesul de omologare de tip. Condiţiile şi caracteristicile existente în lumea reală nu ar trebui să aibă drept rezultat avertismente false sau frânări false în aşa măsură încât acestea să încurajeze conducătorul să dezactiveze sistemul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...