Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 6 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor indicatoare de direcţie pentru autovehicule şi remorcile acestora Număr celex: 42014X0718(01)

În vigoare de la 18.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 25 la seria 01 de modificări - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

0. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică lămpilor indicatoare de direcţie pentru vehiculele din categoriile L, M, N, O şi T (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3) documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2.

1. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

1.1. prin "lampă indicatoare de direcţie" se înţelege un dispozitiv montat pe un autovehicul sau pe o remorcă şi care, acţionat de către conducător, semnalează intenţia de modificare a direcţiei vehiculului. Prezentul regulament nu se aplică decât dispozitivelor cu poziţie fixă şi semnal luminos intermitent a căror iluminare este obţinută prin alimentarea intermitentă cu curent electric a lămpii;

1.2. pentru prezentul regulament, se aplică definiţiile din Regulamentul nr. 48 şi din seriile de amendamente ale acestuia, în vigoare la data efectuării cererii pentru omologarea de tip;

1.3. "lămpi indicatoare de direcţie de diferite tipuri" înseamnă lămpile care prezintă diferenţe în următoarele aspecte esenţiale:

(a) denumirea sau marca comercială;

(b) caracteristicile sistemului optic (nivelurile de intensitate, unghiurile de distribuţie a luminii, categoria de
sursă de lumină, modulul de sursă de lumină etc.);

(c) categoria lămpilor indicatoare de direcţie;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...