Back

Tribunalul Funcţiei Publice

Instrucţiuni practice pentru părţi cu privire la procedura jurisdicţională în faţa Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene Număr celex: 32014Q0714(02)

În vigoare de la 14.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TRIBUNALUL FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 132 din Regulamentul de procedură;

întrucât, în interesul bunei administrări a justiţiei, este necesar să se pună la dispoziţia reprezentanţilor părţilor instrucţiuni practice cu privire la modalitatea de formulare a actelor de procedură ale acestora şi pentru a garanta buna desfăşurare a şedinţei;

întrucât respectarea acestor instrucţiuni reduce numărul cererilor de îndreptare a neregularităţilor şi riscurile de inadmisibilitate legate de nerespectarea condiţiilor de formă;

întrucât procedura în faţa Tribunalului se caracterizează prin faptul că este supusă unui regim lingvistic specific unei Uniuni multilingve;

întrucât este în interesul părţilor din procedurile care se desfăşoară în faţa Tribunalului ca acesta din urmă să ofere răspunsuri concise referitoare la aspectele cu privire la care reprezentanţii părţilor doresc deseori să fie mai bine informaţi şi să le pună la dispoziţie instrumente de orientare pentru redactarea corespunzătoare a actelor de procedură ale acestora;

întrucât, în interesul bunei desfăşurări a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar să se pună la dispoziţia persoanelor interesate instrucţiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistenţă judiciară, precum şi cu privire la desfăşurarea procedurii orale;

întrucât, atât în interesul părţilor, cât şi al unei bune administrări a justiţiei şi pentru a oferi Tribunalului mijlocul necesar pentru a veghea ca fiecărei părţi să i se acorde o parte justă din timpul de care dispune pentru examinarea cauzei acesteia, se impune ca actele de procedură să fie cât se poate de concise, având în vedere natura faptelor şi complexitatea aspectelor invocate. Trebuie, prin urmare, să se stabilească întinderea maximă a actelor de procedură depuse în faţa Tribunalului. Totuşi, întinderea actelor de procedură trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a ţine seama de particularităţile anumitor cauze;

decide să adopte prezentele Instrucţiuni practice:

I. DEFINIREA UNOR TERMENI

1. Convenţiile terminologice adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele Instrucţiuni.

II. DISPOZIŢII GENERALE REFERITOARE LA DEPUNEREA ŞI LA NOTIFICAREA DE ACTE DE PROCEDURĂ

2. Depunerea şi notificarea (transmiterea) de acte de procedură între părţi şi Tribunal se poate realiza:

- pe cale exclusiv electronică prin intermediul aplicaţiei e-Curia sau

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...