Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003L0096

În vigoare de la 31.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

întrucât:

(1) Domeniul de aplicare al Directivei 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la uleiurile minerale şi al Directivei 92/82/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea legislativă a ratelor accizelor la uleiurile minerale se limitează la uleiurile minerale.

(2) Absenţa dispoziţiilor comunitare care să impună o rată minimă a impozitării la electricitate şi la alte produse energetice decât uleiurile minerale poate afecta buna funcţionare a pieţei interne.

(3) Buna funcţionare a pieţei interne şi realizarea obiectivelor celorlalte politici comunitare necesită stabilirea la nivel comunitar a unor rate minime de impozitare la majoritatea produselor energetice, inclusiv electricitate, gaze naturale şi cărbune.

(4) Diferenţele apreciabile între ratele naţionale de impozitare a energiei aplicate de statele membre ar putea afecta buna funcţionare a pieţei interne.

(5) Fixarea la nivel comunitar a unor rate minime de impozitare corespunzătoare poate permite reducerea diferenţelor actuale între ratele naţionale de impozitare.

(6) În conformitate cu articolul 6 din tratat, cerinţele de protecţie ecologică trebuie incluse în elaborarea şi punerea în aplicare a altor politici comunitare.

(7) Fiind parte la Convenţia cadru a ONU privind schimbările climaterice, Comunitatea a ratificat Protocolul Kyoto. Impozitarea produselor energetice şi, dacă este cazul, a electricităţii, reprezintă unul dintre instrumentele de care se dispune pentru implementarea obiectivelor Protocolului Kyoto.

(8) Consiliul trebuie să examineze periodic scutirile, reducerile şi ratele minime de impozitare, ţinând cont de buna funcţionare a pieţei interne, de valoarea reală a ratelor minime de impozitare, de competitivitatea întreprinderilor din Comunitate în contextul internaţional şi de obiectivele mai ample ale tratatului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...