Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 729/2014 privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie (Reformare) Număr celex: 32014R0729

În vigoare de la 22.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(1). Din motive de claritate, având în vedere că urmează să fie efectuate noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menţionat.

(1) A se vedea anexa II.

(2) În temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede euro, sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană (BCE). Consiliul, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European şi a BCE, poate adopta măsuri pentru armonizarea valorilor nominale şi a specificaţiilor tehnice ale tuturor monedelor ce vor fi puse în circulaţie, în măsura necesară pentru a asigura buna circulaţie a acestora în Uniune.

(3) Bancnotele euro au valori cuprinse între 5 şi 500 euro. Valorile nominale ale bancnotelor şi monedelor trebuie să permită facilitarea plăţilor în numerar a sumelor exprimate în euro şi în cenţi.

(4) Sistemul unic de emisiune monetară al Uniunii ar trebui să stimuleze încrederea publicului şi să determine inovaţii tehnologice care să asigure faptul că acesta este un sistem sigur, fiabil şi eficace.

(5) Acceptarea sistemului de către public constituie unul dintre principalele obiective ale sistemului de emisiune monetară al Uniunii. Încrederea publicului în sistem depinde de caracteristicile fizice ale monedelor în euro, care vor trebui să fie cât mai uşor de folosit.

(6) Au avut loc consultări cu asociaţiile consumatorilor, cu Uniunea Europeană a Nevăzătorilor şi cu reprezentanţii sectorului de bancomate pentru a se ţine seama de cerinţele specifice ale unor categorii importante de utilizatori ai monedei. Pentru a asigura trecerea uşoară la moneda euro şi pentru a facilita acceptarea sistemului de monedă de către utilizatori, trebuia să se asigure o distincţie clară între monede prin caracteristici vizuale şi tactile.

(7) Monedele euro sunt mai uşor de deosebit şi utilizatorii se vor familiariza mai uşor cu ele datorită legăturii între diametrul lor şi valoarea unitară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...