Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VI. 4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (1)

Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, precum şi cele care au dobândit afecţiuni ca urmare a Revoluţiei din Decembrie 1989, care nu pot fi tratate în ţară, pot fi trimise la tratament în străinătate.

Art. 2. -

Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Art. 3. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Sănătăţii şi Familiei va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 28.

se încarcă...