Back

Parlamentul României

Legea nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război

În vigoare de la 13.12.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Decoraţiile de război prevăzute la art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, precum şi în legile şi regulamentele specifice fiecărei decoraţii se pot conferi militarilor sau unităţilor militare pentru eroism şi pentru fapte de arme sau de comandament şi efectuări de servicii pe câmpul de luptă.

(2) Decoraţiile de război se pot conferi militarilor români şi unităţilor militare române, în cazul:

a) antrenării României într-un război declarat cu alte state;

b) unei agresiuni armate îndreptate împotriva României;

c) participării la acţiuni de luptă comune cu militari ai altor state, sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale la care România este parte.

Art. 2. -

(1) Decoraţiile de război pot fi conferite şi unor militari străini şi unităţi militare străine, astfel:

a) militarilor şi unităţilor militare ale statelor aliate României, în caz de război sau de conflict armat;

b) comandanţilor, forţelor armate, puse sub jurisdicţia unor organisme internaţionale, în cazul cărora acţionează şi unităţi sau subunităţi româneşti;

c) militarilor şi unităţilor militare străine care, prin acţiunile lor, au salvat viaţa unor militari români sau au ajutat semnificativ unităţile româneşti în îndeplinirea misiunilor ce le reveneau în cadrul unor forţe multinaţionale.

(2) În mod excepţional, Preşedintele României poate conferi decoraţii de război unor comandanţi militari ai altor state, care s-au distins în mod deosebit în război sau în conflicte armate la care statul român nu a participat direct cu trupe, dar pe care le-a sprijinit logistic şi/sau numai politic.

Art. 3. -

(1) Decoraţiile de război se conferă ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, în funcţie de gradul militar avut, precum şi de categoria de fapte de arme sau de comandament şi efectuări de servicii pe timpul acţiunilor de luptă.

(2) În mod excepţional, persoane civile neîncadrate în nici o formă militară organizată, care au adus servicii deosebite pe timpul luptelor unor militari sau unităţi militare aflate în luptă, pot fi decorate cu ordine şi medalii de război.

(3) Decoraţiile de război se conferă unităţilor militare în funcţie de categoria de fapte de arme săvârşite pe timpul acţiunilor de luptă.

Art. 4. -

Categoriile de fapte de arme şi servicii, precum şi decoraţiile de război în diverse grade sau clase, care pot fi conferite, sunt prevăzute în Regulamentul privind conferirea decoraţiilor de război din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 517.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind conferirea decoraţiilor de război

se încarcă...