Back

Parlamentul României

Legea nr. 141/2003 privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

În vigoare de la 18.04.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Potrivit prezentei legi, acordarea gratuită şi decontarea contravalorii medicamentelor prescrise pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni sunt obligatorii, fără plafonare valorică şi cantitativă.

Art. 2. -

Prescripţiile medicale se eliberează de medicul de familie aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate sau de medicul specialist recomandat de acesta.

Art. 3. -

Contractul-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, se modifică în mod corespunzător, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 14 aprilie 2003.

Nr. 141.

se încarcă...