Back

Parlamentul României

Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.06.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede infracţiunile la regimul transportului naval, astfel cum este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, precum şi unele dispoziţii speciale de procedură referitoare la aceste infracţiuni.

CAPITOLUL II Infracţiuni contra siguranţei navigaţiei civile

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Jurisprudență (1)

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta comandantului sau a altei persoane care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.
Jurisprudență (1)

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta persoanei care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa unor produse stupefiante.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de către personalul navigant care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

(3) Este considerată sub influenţa băuturilor alcoolice persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare stării de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de personalul navigant care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Este considerată în stare de ebrietate persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau chiar o îmbibaţie mai mică, dacă aceasta are drept consecinţă micşorări manifeste ale facultăţilor de echilibru ori de mişcare ale acelei persoane, dificultate în exprimare ori incoerenţă ideatică, constatate clinic sau prin orice alte mijloace de probă.

Art. 6. - Modificări (1)

Refuzul, împotrivirea sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 şi 5 de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Părăsirea postului sau a navei fără aprobare, de către un membru al echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de comandant sau de înlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 8. - Modificări (1)

Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de gardă, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.

Art. 9. - Modificări (1)

Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-şi fi exercitat îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei şi a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 4 ani.

Art. 10. - Modificări (1)

Fapta comandantului unei nave de a nu-şi îndeplini obligaţiile de asistenţă şi salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol pe apă ori, în caz de abordaj, de a nu comunica celorlalte nave, în măsura posibilităţilor, datele necesare identificării navei proprii se pedepseşte cu închisoare de la unu la 4 ani.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Schimbarea poziţiei, scoaterea din funcţiune, avarierea gravă sau distrugerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează sustragerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor ori a unor componente ale acestuia.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5 şi art. 7-10 au avut ca urmare un accident de navigaţie, constând în abordaj cu pagube materiale importante, avarierea gravă a unei nave ori distrugerea sau degradarea importantă de instalaţii şi bunuri de orice fel, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă s-a produs scufundarea navei proprii sau a altei nave ori moartea sau vătămarea corporală gravă a uneia sau a mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5, art. 7 şi art. 9-11, care au produs una dintre urmările prevăzute la alin. (2), au fost săvârşite în acest scop, pedeapsa este închisoarea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(4) Dacă fapta prevăzută la art. 8 a avut una dintre urmările prevăzute la alin. (1) şi (2), pedeapsa este închisoarea de la unu la 6 ani, în cazul alin. (1), respectiv de la 3 la 12 ani, în cazul alin. (2).

Art. 13. - Modificări (1)

Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Săvârşirea uneia dintre următoarele fapte, şi anume:

a) împiedicarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului navigant prevăzut la art. 31 lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, privind conducerea navei;

b) falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord;

c) comunicarea unor informaţii, cunoscând că sunt false, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Distrugerea ori avarierea unei nave sau a încărcăturii acesteia, a echipamentelor de navigaţie sau perturbarea funcţionării acestora se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
Jurisprudență (1)

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează distrugerea jurnalelor de bord şi de maşini.

(4) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1)-(3) s-a pus în pericol siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Jurisprudență (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Plasarea pe o navă, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, obiect ori substanţă aptă să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 16. - Modificări (1)

Faptele prevăzute de la art. 13-15, săvârşite în scopul devierii navei de la itinerarul său, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Luarea în stăpânire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia prin violenţă ori ameninţare cu violenţa se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natură să pună în pericol securitatea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Plasarea sau dispunerea de a se plasa pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe apte să distrugă platforma fixă ori de natură să pună în pericol siguranţa acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) În înţelesul prezentei legi, platforma fixă desemnează o insulă artificială, o instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării ori de cel al unei ape interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri economice.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Dacă faptele prevăzute la art. 13-18 au avut ca urmare consecinţe deosebit de grave, inclusiv scufundarea navei sau a platformei fixe, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 13-18 se pedepseşte.

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Blocarea şenalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar şi neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigaţiei ori a activităţii portuare sau punerea în pericol a siguranţei navigaţiei ori a portului, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 22. - Modificări (1)

Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naţionale navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare, măsuri de protecţie, dacă a fost pusă în pericol sau s-ar fi putut pune în pericol siguranţa navigaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

CAPITOLUL III Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei la bordul navelor

Art. 23. -

(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu privind siguranţa navei şi a navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Când fapta este săvârşită de către comandantul navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Art. 24. - Modificări (1), Proceduri (1)

(1) Lovirea superiorului de către inferior se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

(2) Dacă fapta se săvârşeşte asupra comandantului navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

(3) În cazul în care comandantul navei se găseşte în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani.

(4) Lovirea inferiorului de către superior se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an.

Art. 25. -

Fapta pasagerului de a nu se supune în timpul călătoriei unui ordin dat de comandant sau secund ori de un alt ofiţer, pentru salvarea navei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1)-(3) şi art. 25 se pune în mişcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a operatorului navei, după caz.

(2) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 23 alin. (2) se pune în mişcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor abilitate ale autorităţii navale, după caz.

(3) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 24 se pune în mişcare şi la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Proceduri (1)

CAPITOLUL IV Alte infracţiuni

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Folosirea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate aparţinând altei persoane se pedepseşte potrivit art. 293 alin. 1 din Codul penal.

(2) Încredinţarea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate altei persoane, spre a fi folosit fără drept, se pedepseşte potrivit art. 293 alin. 2 din Codul penal.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Arborarea fără drept a pavilionului român ori punerea în exploatare sau navigaţie a unei nave neînregistrate se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi arborarea fără drept a pavilionului unei alte ţări decât cel înscris în actul de naţionalitate, de către o navă străină sau română care trece prin apele naţionale navigabile ale României.

Art. 29. - Modificări (1)

Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, în urma producerii unui accident de navigaţie, ordonă sau face ca nava să părăsească locul faptei se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Art. 30. -

Folosirea navei sau a încărcăturii navei ori dispunerea de acestea, fără drept, în tot sau în parte, pentru sine sau pentru altul, de către comandant sau un alt membru al echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 31. -

Omisiunea de a denunţa de îndată săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 13-15, art. 17 şi 18 se pedepseşte în condiţiile prevăzute de art. 262 din Codul penal.

Art. 32. -

se încarcă...