Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 63/2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condiţiilor specifice pentru menţiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2013/63/UE)
Număr celex: 32013D0063

În vigoare de la 25.01.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 10 alineatul (4),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) Articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede posibilitatea de a adopta orientările necesare pentru punerea în aplicare a articolului respectiv cu privire la condiţiile specifice pentru menţiunile de sănătate.

(2) Atât autorităţile naţionale de control, cât şi operatorii din sectorul alimentar au ridicat problema punerii în aplicare a articolului 10 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006. Pentru a se asigura coerenţa în aplicarea acestor dispoziţii şi pentru a facilita activitatea autorităţilor de control şi pentru a se asigura o mai mare claritate şi securitate pentru operatorii economici, este oportun să se emită orientări.

(3) Orientările prevăzute în anexa la prezenta decizie ar trebui să fie luate în considerare de către autorităţile naţionale de control şi operatorii din sectorul alimentar. Părţile interesate, în special operatorii din sectorul alimentar şi grupurile de consumatori, au fost consultate la 12 octombrie 2012.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală (2),

___________

(2) http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/index_en.htm

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...