Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 52/2013 privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare
(2013/52/UE)
Număr celex: 32013D0052

În vigoare de la 25.01.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 329 alineatul (1),

având în vedere cererile înaintate de Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Slovenia şi Republica Slovacă,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea instituie o piaţă internă.

(2) În conformitate cu articolul 113 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Consiliul adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, în măsura în care această armonizare este necesară pentru a se asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei.

(3) În 2011, Comisia a luat notă de o dezbatere, aflată în curs de desfăşurare la toate nivelurile, cu privire la impozitarea suplimentară a sectorului financiar. Punctul de plecare al acestei dezbateri este dorinţa de a garanta faptul că sectorul financiar contribuie în mod echitabil şi substanţial la costurile crizei şi că pe viitor este impozitat în mod echitabil faţă de alte sectoare, de a descuraja activităţile excesiv de riscante întreprinse de instituţiile financiare, de a completa măsurile de reglementare destinate să contribuie la evitarea unor crize viitoare şi de a genera venituri suplimentare pentru bugetele generale sau pentru politici specifice.

(4) În acest context, la 28 septembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Consiliului privind un sistem comun al taxei pe tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE (1). Obiectivul principal al acestei propuneri este de a asigura buna funcţionare a pieţei interne şi de a evita denaturarea concurenţei.

___________

(1) COM(2011) 594 final din 28 septembrie 2011.

(5) La reuniunea Consiliului din 22 iunie 2012, s-a constatat că nu exista un sprijin unanim în favoarea sistemului comun al taxei pe tranzacţiile financiare (TTF) propus de Comisie. Consiliul European a concluzionat, la 29 iunie 2012, că directiva propusă nu va fi adoptată de Consiliu într-o perioadă de timp rezonabilă. La reuniunea Consiliului din 10 iulie 2012 s-a făcut referire la persistenţa unor diferenţe esenţiale de opinii în ceea ce priveşte necesitatea instituirii unui sistem comun al TTF la nivelul Uniunii şi s-a confirmat faptul că principiul impozitării armonizate a tranzacţiilor financiare nu va primi sprijin unanim în cadrul Consiliului, într-un viitor previzibil.

(6) În aceste circumstanţe, 11 state membre, şi anume Belgia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Austria, Portugalia, Slovenia şi Slovacia au adresat Comisiei cereri, prin scrisorile primite între 28 septembrie şi 23 octombrie 2012, exprimându-şi intenţia de a stabili o cooperare consolidată reciprocă în domeniul TTF. Aceste state membre au solicitat ca domeniul de aplicare şi obiectivele cooperării consolidate să se bazeze pe propunerea Comisiei din 28 septembrie 2011 pentru o directivă. S-a menţionat, de asemenea, necesitatea de a se evita acţiunile de evaziune fiscală, denaturările şi transferurile către alte jurisdicţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...