Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic Număr celex: 32010R1092

În vigoare de la 15.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 270, 11.11.2009, p. 1.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

întrucât:

(1) Stabilitatea financiară este o condiţie prealabilă pentru ca economia reală să ofere locuri de muncă, credite şi creştere. Criza financiară a pus în evidenţă deficienţe importante în domeniul supravegherii financiare care nu a reuşit să anticipeze evoluţiile macroprudenţiale negative sau să prevină acumularea de riscuri excesive în sistemul financiar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...