Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei Număr celex: 32010R1093

În vigoare de la 15.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

întrucât:

(1) Criza financiară din 2007 şi 2008 a scos la lumină deficienţe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât şi la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naţionale de supraveghere nu au reuşit să ţină pasul cu globalizarea financiară şi cu realitatea pieţelor financiare europene, bazate pe integrare şi interconectare, în cadrul cărora numeroase instituţii financiare desfăşoară activităţi transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficienţe în domeniul cooperării, coordonării, al aplicării coerente a dreptului Uniunii şi al încrederii între autorităţile naţionale de supraveghere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...