Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1272/2012 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (reformare) Număr celex: 32012R1272

În vigoare de la 30.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 74,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 21 noiembrie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (2) şi Decizia 2008/839/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (3) au fost modificate substanţial. Întrucât urmează să fie efectuate noi modificări, acestea ar trebui reformate, din motive de claritate.

___________

(2) JO L 299, 8.11.2008, p. 1.

(3) JO L 299, 8.11.2008, p. 43.

(2) Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), înfiinţat în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (4) ("Convenţia Schengen"), şi dezvoltarea ulterioară a acestuia, sistemul SIS 1+, reprezintă instrumente esenţiale pentru aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene.

___________

(4) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...