Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1273/2012 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (reformare)
Număr celex: 32012R1273

În vigoare de la 30.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 74,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 21 noiembrie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (2) și Decizia 2008/839/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (3) au fost modificate substanțial. Întrucât urmează să fie efectuate noi modificări, acestea ar trebui reformate, din motive de claritate.

___________

(2) JO L 299, 8.11.2008, p. 1.

(3) JO L 299, 8.11.2008, p. 43.

(2) Sistemul de Informații Schengen (SIS), înființat în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (4) ("Convenția Schengen"), și dezvoltarea ulterioară a acestuia, sistemul SIS 1+, reprezintă instrumente esențiale pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene.

___________

(4) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(3) Misiunea de a dezvolta Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) a fost încredințată de către Consiliu Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 (5) și al Deciziei 2001/886/JAI (6). Actele respective au expirat la 31 decembrie 2008, înainte de finalizarea procesului de dezvoltare a SIS II. Prin urmare, respectivele acte trebuiau completate mai întâi prin Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 și prin Decizia 2008/839/JAI și, ulterior, prin prezentul regulament și prin Regulamentul (UE) nr. 1272/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (7) cel mai târziu până la încheierea migrării de la SIS 1+ la SIS II, sau până la o dată care urma să fie stabilită de Consiliu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (8) și cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) (9).

___________

(5) JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

(6) JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

(7) A se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...