Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 838/2012 privind adoptarea normelor care asigură verificarea coerentă a existenţei şi a statutului juridic, precum şi a capacităţii operaţionale şi financiare a participanţilor la acţiunile indirecte susţinute prin granturi în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative şi în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice pentru activităţi de cercetare şi formare în domeniul nuclear
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2012/838/UE, Euratom)
Număr celex: 32012D0838

În vigoare de la 18.01.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor la acţiuni din cel de Al şaptelea program-cadru şi de difuzare a rezultatelor activităţilor de cercetare (2007-2013) (1), în special articolul 16 alineatul (4),

___________

(1) JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

având în vedere Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a universităţilor pentru punerea în aplicare a celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi de difuzare a rezultatelor din domeniul cercetării (2007-2011) (2), în special articolul 15 alineatul (4),

___________

(2) JO L 400, 30.12.2006, p. 1.

întrucât:

(1) Prin Decizia C(2007) 2466 din 13 iunie 2007 privind adoptarea normelor care asigură verificarea coerentă a existenţei şi a statutului juridic, precum şi a capacităţii operaţionale şi financiare a participanţilor la acţiunile indirecte susţinute prin granturi în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) şi în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi formare în domeniul nuclear (2007-2011), Comisia a elaborat normele care asigură verificarea coerentă a existenţei şi a statutului juridic, precum şi a capacităţii operaţionale şi financiare a participanţilor la acţiunile indirecte susţinute prin granturi în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013) (3) şi al Deciziei 2006/970/Euratom din 18 decembrie 2006 privind Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţile de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2007-2011) (4) (denumite în continuare "normele").

___________

(3) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(4) JO L 400, 30.12.2006, p. 60.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...