Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1257/2012 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet Număr celex: 32012R1257

În vigoare de la 31.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 118 primul paragraf,

având în vedere Decizia 2011/167/UE a Consiliului din 10 martie 2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecţii prin brevet unitar (1),

___________

(1) JO L 76, 22.3.2011, p. 53.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Crearea condiţiilor juridice care permit întreprinderilor să îşi adapteze activităţile de producţie şi distribuţie dincolo de frontierele naţionale şi care le oferă mai multe opţiuni şi oportunităţi contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Protecţia uniformă prin brevet în cadrul pieţei interne, sau cel puţin în cadrul unei părţi semnificative din această piaţă, ar trebui să figureze printre instrumentele juridice pe care întreprinderile le au la dispoziţie.

(2) În temeiul articolului 118 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), măsurile care se iau în contextul instituirii şi funcţionării pieţei interne includ crearea unei protecţii uniforme prin brevet pe întregul teritoriu al Uniunii şi înfiinţarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare şi control la nivelul Uniunii.

(3) La 10 martie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/167/UE de autorizare a unei cooperări consolidate între Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit (denumite în continuare "state membre participante") în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...