Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 757/2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "exploatare şi gestionarea traficului" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de modificare a Deciziei 2007/756/CE [notificată cu numărul C(2012) 8075] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012D0757

În vigoare de la 04.01.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenţia) (2), Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") trebuie să se asigure că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluţia pieţei şi la cerinţele sociale şi să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

___________

(2) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenţiei un mandat de elaborare şi revizuire a specificaţiilor tehnice de interoperabilitate cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. Conform mandatului respectiv, agenţiei i s-a solicitat să fuzioneze şi să se extindă domeniul de aplicare al STI-urilor privind subsistemul "exploatare şi gestionarea traficului" pentru sistemul feroviar de mare viteză şi pentru sistemul feroviar convenţional. Aceste STI-uri au fost adoptate prin Decizia 2008/231/CE a Comisiei (3) şi, respectiv, prin Decizia 2011/314/UE a Comisiei (4).

___________

(3) JO L 84, 26.3.2008, p. 1.

(4) JO L 144, 31.5.2011, p. 1.

(3) La 5 septembrie 2011, agenţia a emis o recomandare referitoare la fuzionarea STI-ului privind exploatarea şi gestionarea traficului pentru sistemul feroviar convenţional cu STI-ul privind exploatarea şi gestionarea traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză, extinderea domeniului de aplicare geografică a acestor STI-uri şi transferul detaliilor privind numărul european de vehicul (NEV) către Decizia 2007/756/CE a Comisiei (5).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...