Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 713/2010 privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în specificaţiile tehnice de interoperabilitate adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
[notificată cu numărul C(2010) 7582]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/713/UE)
Număr celex: 32010D0713

În vigoare de la 04.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 5 alineatul (3) litera (e) şi articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt specificaţii adoptate în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. STI-urile stabilesc toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească elementele constitutive de interoperabilitate şi subsistemele, precum şi procedurile care trebuie urmate la evaluarea conformităţii şi adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate şi la verificarea CE a subsistemelor.

(2) Decizia 2006/66/CE a Comisiei (2) a stabilit modulele care trebuie utilizate pentru evaluarea conformităţii elementelor constitutive de interoperabilitate şi pentru verificarea CE a subsistemelor în specificaţia tehnică de interoperabilitate (STI) cu privire la subsistemul "material rulant-zgomot", Decizia 2006/861/CE a Comisiei (3) a realizat acelaşi lucru pentru STI cu privire la subsistemul "material rulant-vagoane de marfă", iar Decizia 2006/679/CE a Comisiei (4) a stabilit modulele pentru STI referitoare la subsistemul "control-comandă şi semnalizare" al sistemului feroviar transeuropean convenţional.

___________

(2) JO L 37, 8.2.2006, p. 1.

(3) JO L 344, 8.12.2006, p. 1.

(4) JO L 284, 16.10.2006, p. 1.

(3) Deciziile 2008/217/CE (5), 2008/284/CE (6), 2008/232/CE (7) şi 2006/860/CE (8) ale Comisiei au stabilit modulele care trebuie utilizate pentru evaluarea conformităţii elementelor constitutive de interoperabilitate şi verificarea CE a subsistemelor pentru STI privind subsistemul "infrastructură", STI privind subsistemul "energie", STI privind subsistemul "material rulant" şi, respectiv, STI privind subsistemul "control-comandă şi semnalizare" ale sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...