Back

Comunitatea Europeană

Acordul din 25 iulie 2007 privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European Număr celex: 22007A0825(05)

În vigoare de la 25.08.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMUNITATEA EUROPEANĂ,
REGATUL BELGIEI,
REPUBLICA CEHĂ,
REGATUL DANEMARCEI,
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA,
IRLANDA,
REPUBLICA ELENĂ,
REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA,
REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
REPUBLICA UNGARĂ,
MALTA,
REGATUL ŢĂRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA POLONĂ,
REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACĂ,
REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,
denumite în continuare "statele membre CE",
ISLANDA,
PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,
REGATUL NORVEGIEI,
denumite în continuare "statele AELS",
denumite în continuare, colectiv, "părţile contractante actuale",
şi
REPUBLICA BULGARIA,
ROMÂNIA,

ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare "Tratatul de aderare") a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005;

ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 128 din Acordul privind Spaţiul Economic European, semnat la Porto la 2 mai 1992, oricare stat european care devine membru al Comunităţii solicită să devină parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (denumit în continuare "Acordul privind SEE");

ÎNTRUCÂT Republica Bulgaria şi România au solicitat să devină părţi contractante la Acordul privind SEE;

ÎNTRUCÂT clauzele şi condiţiile acestei participări trebuie să facă obiectul unui acord între părţile contractante actuale şi statele solicitante,

DECID SĂ ÎNCHEIE URMĂTORUL ACORD:

Articolul 1

(1) Republica Bulgaria şi România devin părţi contractante la Acordul privind SEE şi sunt denumite în continuare "noile părţi contractante".

(2) De la intrarea în vigoare a prezentului acord, dispoziţiile Acordului privind SEE, astfel cum a fost modificat prin deciziile Comitetului mixt al SEE adoptate înainte de 1 octombrie 2004, devin obligatorii pentru noile părţi contractante în aceleaşi condiţii ca pentru părţile contractante actuale şi în conformitate cu clauzele şi condiţiile stabilite prin prezentul acord.

(3) Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 2

1. ADAPTĂRILE TEXTULUI PRINCIPAL AL ACORDULUI PRIVIND SEE

(a) Preambul:

Lista părţilor contractante se înlocuieşte cu următorul text:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...