Comunitatea Europeană

Acordul din 25 iulie 2007 privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European
Număr celex: 22007A0825(05)}%

În vigoare de la 25.08.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMUNITATEA EUROPEANÃ,
REGATUL BELGIEI,
REPUBLICA CEHÃ,
REGATUL DANEMARCEI,
REPUBLICA FEDERALÃ GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA,
IRLANDA,
REPUBLICA ELENÃ,
REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZÃ,
REPUBLICA ITALIANÃ,
REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA,
REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
REPUBLICA UNGARÃ,
MALTA,
REGATUL ȚÃRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA POLONÃ,
REPUBLICA PORTUGHEZÃ,
REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACÃ,
REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,
denumite în continuare "statele membre CE",
ISLANDA,
PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,
REGATUL NORVEGIEI,
denumite în continuare "statele AELS",
denumite în continuare, colectiv, "părțile contractante actuale",
și
REPUBLICA BULGARIA,
ROMÂNIA,

ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare "Tratatul de aderare") a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005;

ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 128 din Acordul privind Spațiul Economic European, semnat la Porto la 2 mai 1992, oricare stat european care devine membru al Comunității solicită să devină parte la Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare "Acordul privind SEE");

ÎNTRUCÂT Republica Bulgaria și România au solicitat să devină părți contractante la Acordul privind SEE;

ÎNTRUCÂT clauzele și condițiile acestei participări trebuie să facă obiectul unui acord între părțile contractante actuale și statele solicitante,

DECID SÃ ÎNCHEIE URMÃTORUL ACORD:

Articolul 1

(1) Republica Bulgaria și România devin părți contractante la Acordul privind SEE și sunt denumite în continuare "noile părți contractante".

(2) De la intrarea în vigoare a prezentului acord, dispozițiile Acordului privind SEE, astfel cum a fost modificat prin deciziile Comitetului mixt al SEE adoptate înainte de 1 octombrie 2004, devin obligatorii pentru noile părți contractante în aceleași condiții ca pentru părțile contractante actuale și în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite prin prezentul acord.

(3) Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 2

1. ADAPTÃRILE TEXTULUI PRINCIPAL AL ACORDULUI PRIVIND SEE

(a) Preambul:

Lista părţilor contractante se înlocuieşte cu următorul text:

"

COMUNITATEA EUROPEANÃ,

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHÃ,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...