Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 996/2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0996

În vigoare de la 12.11.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) Avizul din 27 mai 2010 (nepublicat încă in Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (2),

___________

(2) JO C 132, 21.5.2010, p. 1.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 21 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 11 octombrie 2010.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...