Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32012L0034

În vigoare de la 15.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 99.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 53.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 16 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 8 martie 2012 (JO C 108 E, 14.4.2012, p. 8). Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2012 şi Decizia Consiliului din 29 octombrie 2012.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...