Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 48/2011 cuprinzând Dispoziţiile uniforme privind instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă Număr celex: 42011X1206(03)

În vigoare de la 06.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în
temeiul dreptului public internaţional. Statutul şi data intrării în vigoare a
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului
TRANS/WP.29/343, cu starea CEE-ONU, disponibil la următoarea
adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 6 la seria 04 de amendamente - Data intrării în vigoare: 30 ianuarie 2011

seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 30 ianuarie 2011

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificaţii generale

6. Specificaţii speciale

7. Modificări şi extinderi ale omologării de tip de vehicul sau ale instalării de dispozitive de iluminat şi de semnalizare luminoasă

8. Conformitatea producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...