Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 772/2012 privind planificarea fiscală agresivă
(2012/772/UE)
Număr celex: 32012H0772

În vigoare de la 12.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Ţările din întreaga lume au considerat dintotdeauna planificarea fiscală drept o practică legitimă. Cu timpul, însă, structurile de planificare fiscală au devenit din ce în ce mai sofisticate. Ele se întind pe mai multe jurisdicţii şi se traduc în practică prin transferul profiturilor impozabile către state cu regimuri fiscale favorabile. O caracteristică principală a practicilor în cauză este că ele reduc obligaţiile fiscale prin mijloace cât se poate de legale care vin totuşi în contradicţie cu spiritul legii.

(2) Planificarea fiscală agresivă constă în a profita de detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau de neconcordanţele dintre două sau mai multe sisteme fiscale în scopul reducerii obligaţiilor fiscale. Planificarea fiscală agresivă poate lua o multitudine de forme. Printre consecinţele sale se numără deducerile duble (de exemplu, aceeaşi pierdere se deduce atât în statul sursă, cât şi în statul de reşedinţă) şi dubla neimpozitare (de exemplu, venituri care nu sunt impozitate în statul sursă sunt scutite de impozit şi în statul de reşedinţă).

(3) Statelor membre le este greu să îşi protejeze bazele de impozitare naţionale împotriva eroziunii cauzate de planificarea fiscală agresivă, chiar dacă fac eforturi considerabile. Dispoziţiile naţionale în acest domeniu nu prezintă întotdeauna o eficacitate deplină, în special datorită dimensiunii transfrontaliere a multor structuri de planificare fiscală şi datorită mobilităţii crescute a capitalurilor şi a persoanelor.

(4) Pentru a putea realiza o mai bună funcţionare a pieţei interne, este necesar ca toate statele membre să fie încurajate să adopte aceeaşi abordare generală faţă de planificarea fiscală agresivă, ceea ce ar contribui la diminuarea denaturărilor existente.

(5) În acest scop, este necesar să se remedieze cazurile în care un contribuabil obţine avantaje fiscale printr-o gestionare a afacerilor sale fiscale în aşa fel încât venitul nu îi este impozitat de niciuna dintre jurisdicţiile fiscale implicate (dubla neimpozitare). Persistenţa unor astfel de situaţii poate duce la fluxuri de capital şi mişcări ale contribuabililor artificiale în cadrul pieţei interne, prejudiciindu-i astfel buna funcţionare şi erodând bazele fiscale ale statelor membre.

(6) În 2012, Comisia a organizat o consultare publică referitoare la dubla neimpozitare în cadrul pieţei interne. Deoarece nu este posibil să se găsească o soluţie unică la toate aspectele urmărite în consultarea respectivă, este oportun să se abordeze, ca prim pas, chestiunea legată de anumite structuri de planificare fiscală frecvent utilizate care profită de neconcordanţele dintre două sau mai multe sisteme fiscale şi conduc adesea la dubla neimpozitare.

(7) Statele se angajează adesea, în convenţiile lor privind evitarea dublei impuneri, să nu impoziteze anumite elemente de venit. Prevăzând un astfel de tratament, este posibil ca ele să nu ţină cont de posibilitatea ca aceste elemente de venit să fie supuse sau nu impozitării în cealaltă parte la convenţia în cauză, neţinând, prin urmare, cont de riscul unei duble neimpozitări. Acest risc poate apărea şi dacă statele membre aplică scutiri unilaterale elementelor de venit obţinut în străinătate, indiferent dacă acestea sunt sau nu supuse impozitării în statul sursă. Este important ca ambele situaţii să fie abordate în prezenta recomandare.

(8) Deoarece structurile de planificare fiscală sunt din ce în ce mai elaborate, iar legislatorii naţionali au foarte frecvent un timp de reacţie insuficient, măsurile specifice de combatere a abuzurilor se dovedesc a fi de multe ori inadecvate pentru a face faţă cu succes noilor structuri de planificare fiscală agresivă. Astfel de structuri pot fi dăunătoare veniturilor fiscale naţionale şi funcţionării pieţei interne. Prin urmare, este oportun să se recomande statelor membre adoptarea unei reguli generale comune antiabuz, care ar trebui, de asemenea, să evite complexitatea mai multor reguli diferite. În acest context, este nevoie să se ţină seama de limitele impuse de legislaţia Uniunii în ceea ce priveşte regulile antiabuz.

(9) Pentru a păstra funcţionarea autonomă a actelor existente ale Uniunii în domeniul vizat, prezenta recomandare nu acoperă domeniul de aplicare al Directivei 2009/133/CE a Consiliului (1), al Directivei 2011/96/UE a Consiliului (2) şi al Directivei 2003/49/CE a Consiliului (3). Comisia analizează în prezent posibilitatea unei revizuiri a acestor directive cu scopul de a pune în aplicare principiile care stau la baza prezentei recomandări,

___________

(1) JO L 310, 25.11.2009, p. 34.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...