Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 767/2012 de desemnare a laboratorului de referinţă al UE pentru febra aftoasă şi de abrogare a Deciziei 2006/393/CE
[notificată cu numărul C(2012) 8901]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2012/767/UE)
Număr celex: 32012D0767

În vigoare de la 31.12.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE şi a Deciziilor 89/531/CEE şi 91/665/CEE şi de modificare a Directivei 92/46/CEE (1), în special articolul 69 alineatul (1),

___________

(1) JO L 306, 22.11.2003, p. 1.

întrucât:

(1) Directiva 2003/85/CE stabileşte măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariţiei unui focar de febră aftoasă şi anumite măsuri preventive destinate unei mai bune conştientizări şi pregătiri a autorităţilor competente şi a comunităţii agricole cu privire la această boală.

(2) Directiva 2003/85/CE prevede, printre altele, că trebuie să fie desemnat un laborator de referinţă al UE pentru febra aftoasă în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute în anexa XVI la directiva respectivă.

(3) Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, a lansat o procedură de selecţie a laboratorului de referinţă al UE pe baza criteriilor de competenţă tehnică şi ştiinţifică şi de expertiză a personalului.

(4) La încheierea procedurii de selecţie, laboratorul câştigător, Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, finanţat de Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), a fost desemnat, prin Decizia 2006/393/CE a Comisiei (2), ca laborator de referinţă al UE pentru febra aftoasă, pe o perioadă de cinci ani începând cu 7 iunie 2006.

___________

(2) JO L 152, 7.6.2006, p. 31.

(5) Directiva 2003/85/CE prevede, de asemenea, că Comisia ar trebui să reexamineze desemnarea laboratorului de referinţă al UE pentru febra aftoasă, pentru a verifica conformitatea acestuia cu funcţiile şi sarcinile laboratorului respectiv, specificate în anexa XVI la directiva în cauză.

(6) Evaluarea, lansată de Comisie şi finalizată în aprilie 2011, a concluzionat că Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory îndeplineşte cu succes toate funcţiile şi sarcinile laboratorului de referinţă al UE pentru febra aftoasă prevăzute în anexa XVI la Directiva 2003/85/CE şi responsabilităţile laboratoarelor de referinţă ale UE, menţionate la articolul 32 alineatele (2) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor (3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...